Vznik firmy

Firma byla založena 4. 7. 1949 pod názvem Botana. Navázala na staletou tradici obuvnictví na Skutečsku. Dokladem toho jsou již v roce 1534 Jindřichem Šťastným z Valdštýna a na Rychmburce vydané artikuly (nový řád) cechmistrům a mistrům ke zvelebení skutečského obuvnictví, aby se jimi spravovali. Artikule jim zaručovali, že ve vzdálenosti 3 mil od Skutče nesmí šít boty nikdo jiný, kdo není příslušníkem místního cechu.

Již za vlády císařovny Marie Terezie se ve Skutči vyráběla vojenská obuv - komiska. Na tuto obuv měli ševci v 19. století monopol, protože se stali hlavními dodavateli této obuvi pro vojsko.

Kolem roku 1900 začaly vznikat větší dílny, pro které pracovali ševci ze širokého okolí. V továrnách se vyráběly pouze svršky, které se předávaly dělníkům, kteří pracovali doma. Ti obuv dokončili a odvedli zpět do továrny. V roce 1920 bylo ve Skutči 25 větších továren s 900 zaměstnanci.

Velkým konkurentem místních ševců byla firma Baťa. Díky velkosériové produkci měla boty mnohem levnější. Baťa si v roce 1930 otevřel prodejnu a správkárnu, což mělo za následek krach několika místních továren.

V roce 1948 došlo ke znárodnění obuvnických továren. Reorganizací v roce 1949 vznikla z 8 místních podniků a několika podniků z východních Čech Botana n. p. se sídlem v Holicích. V roce 1952 bylo ředitelství přemístěno do Skutče.

Botana - 1957

Botana Skuteč v roce 1957

 

Botana zpočátku vyráběla vycházkovou obuv pod značkou botana s nepatrnou výrobou lyžařské obuvi. Vývoj ale směřoval k výrobě obuvi sportovní.

logo BOTANA

logo BOTANA

 

V roce 1958 činil podíl sportovní obuvi 6,5% a za 10 let, v roce 1968 to bylo již 51,3%. V roce 1988 je podíl sportovní obuvi již 82,9%, zbytek je obuv pracovní a pletené opánky.

Bohatá "ševcovská" tradice Skutečska je doložena v Městském muzeu ve Skutči, mezi jehož historické skvosty patří i největší bota (1 080 mm dlouhá) vyrobená v ČR.

Obří polobotka

Obří polobotka