Výrobní závod


V 70. letech byl ve Skutči postaven nový výrobní závod a administrativní sídlo firmy, které v menších obměnách slouží dodnes.

 zavodsm adminm
                  Výrobní závod                                      Administrativní budova