Rozvoj firmy

Obuv se postupně zdokonalovala, vyvíjely se nové typy obuvi a v roce 1974 měla Botana v kolekci již 230 vzorů obuvi pro téměř všechna sportovní odvětví. Produkce směřovala nejen na domácí trh, ale i do 35 zemí celého světa (např. Německo, Anglie, Francie, Norsko, Kanada, Švédsko, Finsko, USA, Austrálie, Nový Zéland). Největším odběratelem byl tehdejší Sovětský svaz.