Přeměna na akciovou společnost

V březnu 1991 se Botana stala akciovou společností se státní účastí.