Přeměna na akciovou společnost


V březnu 1991 se Botana stala akciovou společností se státní účastí.