Pour feliciter 2015

| KategorieMédia

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2015 
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.  

PF2015