Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

| KategorieMédia

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné:

Představenstvo společnosti BOTAS a.s., IČO: 00013595, se sídlem Skuteč, Smetanova 842, PSČ 539 73, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 148 (dále jen „Společnost“), v návaznosti na usnesení mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 17. prosince 2013, dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, společnost BENAL s.r.o., tímto v souladu s § 214 odst. 3 obchodního zákoníku (a zároveň v souladu s § 387 odst. 2 ve spojení s § 246 odst. 1 věta první, zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech) oznamuje, že rozhodlo o prohlášení za neplatné níže uvedených akcií Společnosti, které nebyly ze strany dosavadních akcionářů předloženy Společnosti ani v dodatečně stanovených lhůtách dle § 183l odst.6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku (a zároveň v souladu s § 387 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech).

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 3.516 kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností, ve formě na majitele, série 01, datum emise 22. 12. 2006, o jmenovité hodnotě jedné akcie 420,- Kč, vydaných jako:

-     2.928 kusů jednotlivých akcií, pořadová čísla akcií: 000131-000449, 000458-000548, 000553-000572, 000597-000650, 000675-000727, 000739-000850, 000855-000987, 001012-001151, 001160-001242, 001255-001268, 001277-001455, 001480-001619, 001624-001675, 001708-001722, 001735, 001747-001774, 001779-002459, 002474-002736, 002745-002835, 002897-002936, 002949-003037, 003050-003279, 003292-003299, 003304-003390, 003399-003403,

-     hromadná listina číslo 008, nahrazující 588 kusů akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 154881-155468.

Představenstvo společnosti BOTAS a.s.