BOTAS Classic - ochranná známka

Po několika letech trvajících námitek Úřadu průmyslového vlastnictví proti registraci obrazové ochranné známky na obuv BOTAS classic konečně odsouhlasil Úřad její zveřejnění a tedy registraci a dne 27.3.2013 ji zapsal do známkového rejstříku pod č. 330426 a názvem "bota se šikmým páskem". Tato ochranná známka platí 10 let, tedy do 18.3.2023.

bota

chráněná obrazová známka

Černobílé provedení této známky znamená, že její ochrana se vztahuje i na veškeré barevné varianty a kombinace. Je chráněn vnější vzhled nejenom zobrazené boty, ale i podobných bot. Je to pravděpodobně jedna z nejdůležitějších a nejcennějších ovhranných známek společnosti BOTAS a.s.

OZ1m

Osvědčení ochranné známky č. 330426