BENAL - nový majoritní vlastník

V roce 1995 se majoritním vlastníkem Botany stala společnost BENAL s.r.o. se sídlem v Praze, která provedla potřebnou restrukturalizaci firmy, aby se Botana stala konkurenceschopnou v podmínkách otevřeného trhu a zároveň mohla odolávat tlaku levné dovozové obuvi z Dálného východu.